צור קשר

לכל שאלה / פניה נא לצור קשר איתנו 

פרטי קשר

ליקו-ריץ  תוספי בריאות

כתובת המשרד: כפר הורדים 
24908 מען דואר: ת.ד  824 , מיקוד 
טלפון: 050-4942698