מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
אתר זה https://licorice-health.com/ (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת טבע בריאות בע"מ, ח.פ. 516110731 (להלן: "החברה"). החברה שמה דגש על פרטיותך ולכן ברצוננו לוודא כי אתה מבין איזה מידע אנו אוספים אודותיך, כיצד אנו משתמשים בו ומהם אמצעי ההגנה אותם אנו נוקטים כדי להגן עליו. השימוש בלשון זכר במסמך זה נעשה מטעמי נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס באופן שווה לכל משתמשי האתר.
מהו סוג המידע שאנו אוספים וכיצד אנו משתמשים בו?
אנו אוספים מידע אישי מזהה (לדוגמה, שמך מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ומספר טלפון) אודותיך כאשר אתה מוסר לנו מידע זה מרצונך החופשי, למשל, בעת רכישה באתר. זאת ועוד, אנו שומרים את בדיקת האולטרסאונד לטרשת עורקים (CIMT) שבחרת לשלוח אלינו, מרצונך החופשי, לפני תחילת צריכת המוצרים המוצגים באתר ולאחר שנה של צריכתם, ככל שבחרת לשלוח בדיקות אלה אלינו על מנת לטעון כי לא הייתה נסיגה של הטרשת או עצירה שלה. 
בנוסף, אנו אוספים גם מידע אישי, לא מזהה, אחר, אודותיך, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, סוג דפדפן, סוג מכשיר, שפת המשתמש, שעות הכניסה לאתר, איכות מסך, כתובת IP ועוד מידע שמתקבל מהדפדפן והשרת. כן אנו אוספים מידע המתקבל במהלך השימוש שלך באתר וכאשר תבחר למסור לנו מידע זה כחלק מאינטראקציות שונות עם האתר או בדרך אחרת (כגון מידע על תחומי העניין שלך או מוצרים שבהם אתה מעוניין). 
למען הסר ספק, פרטי כרטיס האשראי המוזנים על ידי המשתמשים באתר בעת הרכישה אינם נשמרים אצל החברה, אלא מועברים ישירות לצורך סליקה הנעשית בסביבה מאובטחת, ע"י ספק מורשה, שהינו PCI compliance.
אנו משתמשים במידע שאנו אוספים ממך ואודותיך, על מנת להתאים אישית את חווית המשתמש שלך באתר ועל מנת לספק לך הצעות (לרבות שיווקיות ופרסומיות), מוצרים ושירותים רלוונטיים. בנוסף, אנו משתמשים במידע האישי הלא מזהה שאנו אוספים ממך ואודותיך לניתוח היסטוריית כניסות של משתמשים; ניתוח נתונים; ביקורות; פיתוח מוצרים ושירותים חדשים; קידום האתר, שיפור השירותים של החברה; זיהוי מגמות שימוש ובחינת היעילות של אסטרטגיית השיווק שלנו.
באיזה מידע אנו משתפים ואת מי?
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ומידע שנאסף על-ידה (ככל שפרטים ומידע זה מאפשרים זיהוי משתמש באופן אישי), ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן ובהיקף הנדרש, לפי העניין:
• לצורך אספקת המוצר למשתמש, לרבות באמצעות העברת המידע הרלוונטי לחברת השליחויות החיצונית.
• אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את הפרטים האישיים או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או על פי דרישת רשויות אכיפת החוק;
• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
• בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של מי ממשתמשיה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
• אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהא זכאית להעביר לתאגיד הנעבר העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר. 
האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע. 
Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה - Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה - Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר. 
הנך מצהיר בזאת כי אתה מתיר לאתר לשתול Cookies המאפשרים את זיהויך, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה - Cookies, לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.
אם אינך מעוניין בשתילת Cookies במחשבך, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה - Cookies במחשב בכל רגע נתון. 
השימוש במידע שייאסף על-ידי האתר באמצעות ה- Cookies וכן כל פרטי הרישום, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות לעיל. 
אבטחת המידע האישי
החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, מידע אותו הלקוח מפרסם באתר כגון, ביקורת, קישורים וכו' לא יוגדר כמידע פרטי.
ביטול אישור איסוף מידע אישי
אם בעבר נתת לנו מידע אישי והנך מעוניין שאנו נסיר אותו, יש לשלוח בקשה במייל לכתובת sales@Licorice-Health.com, ואנו נעשה מאמץ מסחרי סביר, על מנת למחוק את המידע האישי המזהה שברשותנו.
שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנא בדוק באופן תדיר אם חלו שינויים במדיניות פרטיות זו. אנו מפצירים בך לעיין באופן שוטף בדף זה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר אודות מדיניות הפרטיות שלנו. המשך גלישה באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת.