אישור משרד הבריאות , מחקרים ובדיקות

לפניכם מחקרים בדיקות ואישור משרד הבריאות לשימוש בטוח בליקוריץ+ פלוס המקורי