מדיניות אספקת מוצרים

מדיניות אספקת מוצרים:
  1. האמור להלן נכון לגבי כל התקשרות, בין אם לגבי רכישה חד פעמית ו/או לגבי רכישה חוזרת ו/או מתמשכת.
  2. ידוע לי כי המוצרים בגין כל חיוב יישלחו מבית העסק לא יאוחר מ-5 ימי עסקים, מיום ביצוע החיוב.
  3. שילוח המוצר ללקוח יהיה עד לבית הלקוח, בכל סוג של סוג שילוח שיהא זמין לחברה באותה העת.
  4. עלות השילוח תהא כלולה בתוך המחיר הנקוב באתר ולא ייגבה תשלום נוסף בגין השילוח, למעט בגין מקומות הדורשים שילוח חריג ו/או הובלה חריגה, לרבות אזור מבודד, קומות גבוהות בלא מעלית, כח אדם מיוחד וכיו"ב.
  5. המוצר יגיע לבית הלקוח באריזתו המקורית, כשהוא אטום וסגור מפני שימוש, פתיחת המוצר מאריזתו המקורית תהווה הסכמה לקבלת המוצר כמות שהוא מגיע לבית הלקוח.
  6. אספקת המוצר תתבצע בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.
  7. ככל שתמורת המוצר תשולם בתשלומים, התשלום הראשון יכיל את עלות השילוח.
  8. זמן האספקה המקסימלי יהא 30 ימי עסקים מיום משלוח המוצר מבית העסק.